86


EXPERT'S TALK 3 | Meaning of curating experimental/conceptual art exhibitions in urban enviroments | Pil Joo Jung

Thuyết trình và thảo luận với tên gọi "Giám tuyển triển lãm Thực nghiệm/ Ý niệm trong môi trường Đô thị", trình bày bởi giám tuyển Pil Joo Jung đến từ Seoul, Hàn Quốc, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Meaning of curating experimental/conceptual art exhibitions in urban enviroments", leading by curator Pil Joo Jung from Seoul, Korea. This program is a part of Expert's Section - MAP 2019
28/10/2019

Public Talk 1 | International Festivals in the name of City | Liheng Lee

Buổi Thuyết trình dành cho công chúng với tên gọi "Lễ hội quốc tế trong tên Thành phố", trình bày bởi Li-heng Lee - giám tuyển các Festival và Triển lãm nghệ thuật quốc tế đến từ Đài Loan | The Public talk named "International Festivals in the name of City", leading by Liheng Lee, Curator of Festival & Exhibition from Taiwan
16/10/2019

EXPERT'S TALK 3 | Curating Festival and Exhibition for Memories | Li-heng Lee

Buổi Thuyết trình và thảo luận với tên gọi "Giám tuyển Lễ hội và Triển lãm cho dành Ký ức", trình bày bởi Li-heng Lee - giám tuyển các Festival và Triển lãm nghệ thuật quốc tế đến từ Đài Loan, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Curating Festival and Exhibition for Memories", leading by Liheng Lee - Curator of Festival & Exhibition from Taiwan. This program is a part of Expert's Section - M
16/10/2019

EXPERT'S TALK 2 | Beyond Destruction - On war loss, resilience, and the changing meaning of images | Till Ansgar Baumhauer

Buổi Thuyết trình và Thảo luận với tên gọi "Bên kia sự huỷ diệt - Về mất mát trong chiến tranh, sự phục hồi và những chuyển đổi ý nghĩa của hình ảnh" bởi nghệ sỹ-nhà nghiên cứu Till Ansgar Baumhauer, Ph.D) đến từ Dresden (Đức), nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Beyond Destruction - On war loss, resilience, and the changing meaning of images", leading by artist-researcher Till Ansgar Baumha
15/10/2019

Expert's Talk 1 | May you live in _____ times | Leeji Hong

Buổi Thuyết trình và Thảo luận với tên gọi " Bạn có thể sống trong các _____ thời gian, dẫn dắt bởi giám tuyển Leeji Hong đến từ Seoul, Hàn Quốc, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "May you live in _____ times", leading by curator Leeji Hong from Seoul, Korea. This program is a part of Expert's Section - MAP 2019
15/10/2019