41


Screening and Discussion about architect EILEEN GRAY | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư EILEEN GRAY

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Eileen Gray, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Eileen Gray dành cho học tập và nghiên cứu
04/04/2020

Film screening by Queer Vietnamese Film Festival | Ngày chiếu phim của Queer Vietnamese Film Festival

QVFF, in collaboration with Heritage Space, present a full day of film screenings dedicated to celebrating the artistic and cultural contributions of the LGBTQ Vietnamese community | QVFF sẽ có một buổi tối trình chiếu các bộ phim ngắn dành riêng để tôn vinh những đóng góp về văn hoá nghệ thuật của cộng đồng LGBTQ Việt Nam tại Thư viện của Heritage Space
04/04/2020

Screening and Discussion about documentary 'LES VISIONNAIRES' | Chiếu phim và Thảo luận về bộ phim 'LES VISIONNAIRES'

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architects in decades of 1950 - 1970, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư tài danh trong ba thập kỷ 1950 - 1970 dành cho học tập và nghiên cứu
04/04/2020

THE PROCESSES - A Talk by artist PABLO MERCADO | NHỮNG QUÁ TRÌNH - Buổi nói chuyện của nghệ sỹ PABLO MERCADO

A Talk named “THE PROCESSES” giving by artist PABLO MERCADO from Spain | Buổi nói chuyện với tiêu đề “NHỮNG QUÁ TRÌNH” của nghệ sỹ PABLO MERCADO đến từ Seville, Tây Ban Nha
04/04/2020

Month of Arts Practice 2016 - LIMITED n' INFINITE | Tháng Thực hành Nghệ thuật 2016 - HỮU HẠN & VÔ HẠN

Month of Arts Practice section 2016 based on the theme "LIMITED n' INFINITIVE" | Tháng Thực hành Nghệ thuật 2016 giai đoạn 2016 với chủ đề "HỮU HẠN & VÔ HẠN"
04/04/2020