16


Chiếu phim và trò chuyện với Marina Abramovic | Presenting and meeting online with Marina Abramovic

Chiếu phim 'The Space in Between' và thảo luận trực tuyến với Marina Abramović | Screening 'The Space in Between' and online discussion with artist Marina Abramović
31/10/2020

Blau machen, a curatorial lecture by Julia Schäfer | Bài giảng giám tuyển của Julia Schäfer

Buổi Thuyết trình với tên gọi "Fahrt in Blaue", trình bày bởi Julia Schäfer - giám tuyển đến từ Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Leipzig (CHLB Đức) | The Lecture named "Fahrt in Blaue", presented by Julia Schäfer - curator and educator of the Museum of Contemporary Art Leipzig (Germany)
31/10/2020

Ra mắt Tháng thực hành Nghệ thuật 2020 | Launching Month of Art Practice - MAP 2020

Ra mắt của Dự án Tháng Thực hành Nghệ thuật 2020 phiên bản trực tuyến với chủ đề “dự án X A N H” | Launching the annual “Month of Arts Practice” 2020 online version, named B L U E project.
31/10/2020

TRIỂN LÃM 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | 'BEYOND DESTRUCTION' EXHIBITION

Triển lãm kết thúc dự án 'Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2019' | The final exhibition of 'Month of Art Practice - MAP 2019'
26/05/2020

DANACHGEDANKEN - NHỮNG SUY TƯ SAU NÀY

Buổi trò chuyện-thảo luận về các hình dung của thế giới hậu covid-19 với tham gia của kiến trúc sư Nguyễn Yến Phi, nhà văn Nguyễn Quí Đức, nhà nghiên cứu xã hội học Nguyễn Phúc Anh, dẫn dắt và điều phối bởi giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn | A talk-discussion about the future of human after covid-19 by three intellectuals: architect Nguyen Yen Phi, author-writer Nguyen Qui Duc and social-researcher Nguyen Phuc Anh, moderated by curator Nguyen Anh Tuan
26/05/2020