Event


Screening and Discussion about EIFFEL tower | Chiếu phim và Thảo luận về Tháp EIFFEL

Movie screening and discussion about the Eiffel Tower, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về công trình Tháp Eiffel, dành cho học tập và nghiên cứu

EMPTY WORLD - A New Music performance by Vu Nhat Tan group | CÕI VẮNG - Trình diễn Nhạc Mới của Vũ Nhật Tân và ban nhạc

Tác phẩm âm nhạc tương tác giữa truyền thống và đương đại mang tên “Cõi vắng” sẽ được nhạc sỹ Vũ Nhật Tân và Cộng sự biểu diễn trong chuỗi sự kiện về Nghệ thuật Thị giác, Kiến trúc và Âm nhạc, vào lúc 19h ngày 27/3/2016 tại sảnh chính tầng 1 Heritage Space, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình | 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Hà Nội.

Heritage Space Plus - Event of Visual Arts, New Music and Architecture | Chuỗi sự kiện Nghệ thuật Thị giác, Kiến trúc và Âm nhạc Heritage Space Plus

A series of event of Historical Architecture's movie screening, performing of New Music and Visual Arts Exhibition at Heritage Space in March 2016 | Chuỗi sự kiện chiếu phim Lịch sử Kiến trúc, Biểu diễn Nhạc mới, triển lãm Nghệ thuật Thị giác tại Heritage Space trong tháng 3/2016

Month of Arts Practise 2015 - The Brownian Movement | Tháng thực hành Nghệ thuật 2015 - Chuyển động Brown

Tháng Thực hành Nghệ thuật 2015 giai đoạn 1 với chủ đề "Chuyển động Brown" | Month of Arts Practice 2015 based on the theme "BROWNIAN MOVEMENT".

A Night of Classical Music by Verano String Quartet | Đêm nhạc Cổ điển với tứ tấu Verano

A night of Classical music with works of Josef Haydn, Antonio Vivaldi, A. Villoldo... performed by Verano String Quartet | Nhóm tứ tấu Verano – Hanoi sẽ hội tụ và trình diễn trong đêm nhạc “Classical Music” những ngày mùa thu tại Heritage Space.