Activity


Thảo luận: Art Biennale - Có thực sự cần thiết? | Conference: Art Biennale - Do we really need?

Sự kiện này là một phần của chuỗi Hội thảo văn hóa xã hội với tựa đề “Revealing Contexts: A Meeting Point on Art & Social Action in Asia” (tạm dịch: Hé lộ bối cảnh: Tiếp điểm trong Nghệ thuật và Thực hành Xã hội ở châu Á), tổ chức bởi Mekong Cultural Hub (mạng lưới văn hóa các nước tiểu vùng sông Mêkong và Đài Loan)
02/06/2021

Workshop by Christofer Fredriksson - Personal leadership: A Reality Check | Workshop Kỹ năng nghề nghiệp dành cho Nghệ sỹ của Christofer Fredriksson

This workshop is designed to help artist achieve individual career development goals, instructed by expert Christofer Fredriksson from Stockholm University | Workshop với chuyên gia Christofer Fredriksson đến từ Stockholm University đem đến những chỉ dẫn hữu ích để nghệ sỹ tự trang bị và phát triển con đường nghệ thuật độc lập của mình
04/04/2020

Talk by artist/ curator Trong Gia Nguyen | Trò chuyện với Nghệ sỹ/ Giám tuyển Trong Gia Nguyen

A Talk titled “Curating: An Artist’s Perspective”, given by artist/curator Trong Gia Nguyen | Buổi trò chuyện của nghệ sỹ/ curator Trong Gia Nguyen với chủ đề “Giám tuyển - Từ góc nhìn của một nghệ sỹ”
04/04/2020

Introduction to COLLAGRAPH Workshop by artist Quỳnh Trần

Workshop giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật In Phối Chất bởi Quỳnh Trần (Nevada, United States) | The workshop introducing of Collage prints leading by visual artist Quynh Tran from Nevada, United States
04/04/2020

Film screening by Queer Vietnamese Film Festival | Ngày chiếu phim của Queer Vietnamese Film Festival

QVFF, in collaboration with Heritage Space, present a full day of film screenings dedicated to celebrating the artistic and cultural contributions of the LGBTQ Vietnamese community | QVFF sẽ có một buổi tối trình chiếu các bộ phim ngắn dành riêng để tôn vinh những đóng góp về văn hoá nghệ thuật của cộng đồng LGBTQ Việt Nam tại Thư viện của Heritage Space
04/04/2020