36


Screening and Discussion about architect I.M.PEI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư I.M.PEI

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect I.M.Pei, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư I.M.Pei dành cho học tập và nghiên cứu
04/04/2020

Introduction to COLLAGRAPH Workshop by artist Quỳnh Trần

Workshop giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật In Phối Chất bởi Quỳnh Trần (Nevada, United States) | The workshop introducing of Collage prints leading by visual artist Quynh Tran from Nevada, United States
04/04/2020

MULTIMEDIA Installation event | VÔ CỰC - THE INFINITY

A Multimedia Installation showcase by artist Tung Monkey, curated by Nguyen Anh Tuan, and a night of Electronic Music & Sound Experimental performing by musician Vu Nhat Tan, Nguyen Do Minh Quan and guest artist Nguyen Huu Hai Duy | Triển lãm Sắp đặt Đa phương tiện của nghệ sỹ thị giác Tùng Monkey và Đêm Nhạc điện tử & Âm thanh Thể nghiệm do nghệ sỹ Vũ Nhật Tân, Nguyễn Đỗ Minh Quân và khách mời Nguyễn Hữu Hải Duy biểu diễn
04/04/2020

Screening and Discussion about architect Antoni GAUDI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư Antoni GAUDI

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Antonio Gaudi, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Antonio Gaudi dành cho học tập và nghiên cứu
04/04/2020

Screening and Discussion: EAMES - Architect and Painter | Chiếu phim và Thảo luận: EAMES - Kiến trúc sư và Họa sỹ

Movie screening and discussion about constructions and buildings of architect and painter Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của bộ đôi kiến trúc sư và họa sỹ Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, dành cho học tập và nghiên cứu
04/04/2020