21


Heritage Space Plus - Event of Visual Arts, New Music and Architecture | Chuỗi sự kiện Nghệ thuật Thị giác, Kiến trúc và Âm nhạc Heritage Space Plus

A series of event of Historical Architecture's movie screening, performing of New Music and Visual Arts Exhibition at Heritage Space in March 2016 | Chuỗi sự kiện chiếu phim Lịch sử Kiến trúc, Biểu diễn Nhạc mới, triển lãm Nghệ thuật Thị giác tại Heritage Space trong tháng 3/2016
08/04/2020

Thuyết trình của Jennifer Vanderpool | An Artist Talk by Jennifer Vanderpool

Buổi Thuyết trình và thảo luận với nghệ sỹ-giám tuyển-nhà nghiên cứu Jennifer Vanderpool đến từ Đại học UC Santa Barbara (Los Angeles, Mỹ), nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | The Lecture and Discussion with artist-curator-researcher Jennifer Vanderpool from UC Santa Barbara (Los Angeles, United States), as a part of Expert's Section - MAP 2019,
06/04/2020

MAP 2019 | TALK 4 | các ĐỊNH DẠNG của CĂN TÍNH / MODULES of IDENTITY

Buổi tọa đàm thứ tư của dự án MAP 2019 với thuyết trình của các nghệ sỹ Aung Myat Htay (Myanmar), Hà Đào (Việt Nam), Nguyễn L.Chi (Việt Nam), điều phối bởi giám tuyển Đỗ Tường Linh của Six Space (Việt Nam) | The MAP-Talk 4 "MODULES of IDENTITY" with presentations by artist Aung Myat Htay (Myanmar), Ha Dao (Vietnam) and Nguyen L.Chi (Vietnam), led by curator Do Tuong Linh from Six Space (Hanoi, Vietnam)
06/04/2020

Dự án RANH GIỚI VÔ ĐỊNH | UNDEFINED BOUNDARIES project

Dự án Nghệ thuật Đương đại giới thiệu tác phẩm của 8 nghệ sỹ hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc | A Contemporary Art project featuring 8 outstanding artists from Vietnam and Korea
06/04/2020

Exhibition "MORTAL BODIES" by DOAN HOANG LAM | Triển lãm cá nhân "XÁC PHÀM" của DOÃN HOÀNG LÂM

Triển lãm hội họa cá nhân của nghệ sỹ Doãn Hoàng Lâm | The solo exhibition of artist Doan Hoang Lam
04/04/2020