1


Vũ điệu dưới Biển sâu - Một nghiên cứu về quang cảnh nghệ thuật mạch ngầm Hàn Quốc và Việt Nam | Dancing in the Deep Current - Research into the underground art scene in South Korea and Vietnam

Sự kiện "Vũ điệu dưới Biển sâu: Một nghiên cứu về quang cảnh nghệ thuật mạch ngầm Hàn Quốc và Việt Nam". Đây là một diễn đàn mở đầu tiên, giới thiệu tập trung vào bối cảnh nghệ thuật mạch ngầm Hàn Quốc | "Dancing in the Deep Current: Research into the underground art scene in South Korea and Vietnam". This is the first public forum focused on the Korean underground art scene
08/01/2024

VÙNG GHI NHỚ TRẮNG | THE WHITE MEMORIAL ZONE

"Vùng Ghi nhớ Trắng", một trải nghiệm có tính sân khấu dựa trên những câu chuyện của các thế hệ người Việt tham gia trao đổi với Cộng hòa Dân chủ Đức trong các thập niên 1960 - 1990 | "The White Memorial Zone", a theatrical experience based on the stories of generations of Vietnamese who participated in exchanges with the German Democratic Republic in the decades 1960 - 1990s
02/01/2024

MAP 2023 | Tọa đàm Kết thúc dự án | Closing Event & Discussion

Buổi tọa đàm Tổng kết dự án, để lắng nghe các chia sẻ quá trình thực hiện MAP ở hai thành phố tại Hà Nội của Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn (Heritage Space), và tại Bremen của nghệ sĩ-nhà giáo dục nghệ thuật Ingo Vetter, với nghệ sĩ giám tuyển khách mời Đinh Thảo Linh, nghệ sỹ Nguyễn Minh Hoàng, do giám tuyển Nguyễn Hải Nam điều phối và dẫn dắt | Project’s Closing discussion and to listen to how MAP has been implemented by two artist groups in two cities. The part of Hanoi will be presented by curator Nguyen Anh Tuan (Heritage Space), and the Bremen’s part will be shared by artist-art educator Ingo Vetter, then response/reflection from Thảo Linh Đinh (artist-founder of Ba Bau Air) and artist Hoàng Nguyễn as independent observers. Conversation will be led by curator-art researcher Hai Nam Nguyen
28/12/2023

CHIẾU PHIM VÀ WORKSHOP "TIẾNG MẸ ĐẺ CỦA TÔI" CỦA JEAN-BAPTISTE PHOU | WORKSHOP AND FILM SCREENING "MY MOTHER'S TONGUE" OF JEAN-BAPTISTE PHOU

Xem phim "Tiếng mẹ đẻ của tôi", một phim ngắn của nghệ sĩ đa ngành Jean-Baptiste Phou, sau đó là workshop sáng tạo do chính tác giả hướng dẫn | screening of My Mother's Tongue, a short film of Jean-Bastiste Phou, followed by a creative workshop led by the artist
28/12/2023

WORKSHOP VẼ CÙNG NGƯỜI KHÁC (TRONG NGHỆ THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU) | DRAWING WITH OTHERS (IN ART AND RESEARCH)

Workshop dành cho tất cả những ai hứng thú với việc quan sát con người và cuộc sống xung quanh, muốn thử sức mô tả thế giới bằng ngôn ngữ của hội hoạ | The workshop is for all those who are interested in observing people and the world around them, want to try to describe the world in the language of painting, or simply want to explore a local market together
28/12/2023