26


Discussion panel: Modern Architecture's Heritages | Tọa đàm: Di sản Kiến trúc Hiện đại

Tọa đàm về Di sản kiến trúc hiện đại, nhân sự kiện Tháng Kiến trúc tại Heritage Space | Modern Architecture Heritage's Panel Discussion, apart of 'Month of Modern Architecture' activities

MODERN ARCHITECTURE - A Month of Architecture at Heritage Space | Tháng Kiến trúc - Kiến trúc hiện đại

A series of events called A Month of Architecture, including movie screening, seminar and talks, exhibition of documentary basing on the theme of MODERN ARCHITECTURE at Heritage Space in May 2016 | Chuỗi hoạt động có tên gọi “Tháng Kiến trúc” với chủ đề “Kiến trúc hiện đại” tại Heritage Space trong tháng 5/2016