Visual Arts


Thảo luận: Art Biennale - Có thực sự cần thiết? | Conference: Art Biennale - Do we really need?

Sự kiện này là một phần của chuỗi Hội thảo văn hóa xã hội với tựa đề “Revealing Contexts: A Meeting Point on Art & Social Action in Asia” (tạm dịch: Hé lộ bối cảnh: Tiếp điểm trong Nghệ thuật và Thực hành Xã hội ở châu Á), tổ chức bởi Mekong Cultural Hub (mạng lưới văn hóa các nước tiểu vùng sông Mêkong và Đài Loan)
02/06/2021

Month of Arts Practise 2015 - The Brownian Movement | Tháng thực hành Nghệ thuật 2015 - Chuyển động Brown

Tháng Thực hành Nghệ thuật 2015 giai đoạn 1 với chủ đề "Chuyển động Brown" | Month of Arts Practice 2015 based on the theme "BROWNIAN MOVEMENT".
31/10/2020

TRIỂN LÃM 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | 'BEYOND DESTRUCTION' EXHIBITION

Triển lãm kết thúc dự án 'Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2019' | The final exhibition of 'Month of Art Practice - MAP 2019'
26/05/2020

Heritage Space Plus - Event of Visual Arts, New Music and Architecture | Chuỗi sự kiện Nghệ thuật Thị giác, Kiến trúc và Âm nhạc Heritage Space Plus

A series of event of Historical Architecture's movie screening, performing of New Music and Visual Arts Exhibition at Heritage Space in March 2016 | Chuỗi sự kiện chiếu phim Lịch sử Kiến trúc, Biểu diễn Nhạc mới, triển lãm Nghệ thuật Thị giác tại Heritage Space trong tháng 3/2016
08/04/2020

Dự án RANH GIỚI VÔ ĐỊNH | UNDEFINED BOUNDARIES project

Dự án Nghệ thuật Đương đại giới thiệu tác phẩm của 8 nghệ sỹ hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc | A Contemporary Art project featuring 8 outstanding artists from Vietnam and Korea
06/04/2020