1


MAP 2023 | Bàn tròn Nghệ thuật 2 - Thuyết trình của Akosua Viktoria Adu-Sanyah và Nguyễn Vũ Hải | ROUNDTABLE 2 - Presentations of Akosua Viktoria Adu-Sanyah and Nguyễn Vũ Hải

Bài viết phản hồi của Caroline Levin dựa trên thuyết trình của nghệ sĩ Akosua Viktoria Adu-Sanyah và Nguyễn Vũ Hải trong bàn tròn nghệ thuật thứ hai của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 | Caroline Levin's writing response based on the presentation of artist Akosua Viktoria Adu-Sanyah and Nguyễn Vũ Hải in the 2nd roundtable of MAP 2023
25/01/2024

MAP 2023 | Bàn tròn nghệ thuật 1 - Thuyết trình của Ngô Đình Bảo Châu và Gemini Kim | Roundtable 1 - Presentations of Ngô Đình Bảo Châu and Gemini Kim

Bài viết phản hồi của Caroline Levin dựa trên thuyết trình của nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu và Gemini Kim trong bàn tròn nghệ thuật đầu tiên của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 | Caroline Levin's writing response based on the presentation of artist Ngo Dinh Bao Chau and Gemini Kim in the first roundtable of MAP 2023
25/01/2024

MAP 2023 | Bàn tròn Nghệ thuật 3 - Thuyết trình của Sarah Morag, Nguyễn Hoàng Anh, Kayle Brandon và Renen Itzhaki | ROUNDTABLE 3 - Presentations of Sarah Morag, Nguyễn Hoàng Anh, Kayle Brandon and Renen Itzhaki

Bài viết phản hồi của Caroline Levin dựa trên thuyết trình của nghệ sĩ Sarah Morag, Nguyễn Hoàng Anh, Kayle Brandon và Renen Itzhaki trong bàn tròn nghệ thuật thứ hai của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 | Caroline Levin's writing response based on the presentation of artist Sarah Morag, Nguyễn Hoàng Anh, Kayle Brandon and Renen Itzhaki in the 2nd roundtable of MAP 2023
24/01/2024

MAP 2023 | Làm thế nào để ta truyền đạt chuyển động? Một thảo luận của Jieon Lee | How do we communicate mobility? In Dialogue with Jieon Lee

Bài viết phản hồi của Caroline Levin dựa trên những trao đổi sau bài giảng giám tuyển của Jieon Lee trong MAP 2023 | A writing response of Caroline Levin on the lecture of curator Jieon Lee in MAP 2023
08/01/2024

MAP 2023 | Tọa đàm Kết thúc dự án | Closing Event & Discussion

Buổi tọa đàm Tổng kết dự án, để lắng nghe các chia sẻ quá trình thực hiện MAP ở hai thành phố tại Hà Nội của Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn (Heritage Space), và tại Bremen của nghệ sĩ-nhà giáo dục nghệ thuật Ingo Vetter, với nghệ sĩ giám tuyển khách mời Đinh Thảo Linh, nghệ sỹ Nguyễn Minh Hoàng, do giám tuyển Nguyễn Hải Nam điều phối và dẫn dắt | Project’s Closing discussion and to listen to how MAP has been implemented by two artist groups in two cities. The part of Hanoi will be presented by curator Nguyen Anh Tuan (Heritage Space), and the Bremen’s part will be shared by artist-art educator Ingo Vetter, then response/reflection from Thảo Linh Đinh (artist-founder of Ba Bau Air) and artist Hoàng Nguyễn as independent observers. Conversation will be led by curator-art researcher Hai Nam Nguyen
28/12/2023