Past event


Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn "Hạ huyền 2"

Time: 27/3/2015 - 27/3/2015
20:00, thứ sáu 27/03/2015 Heritage Space

Talk show Dấu chân ý thức - Khởi phát một cách “đi”

Time: 31/1/2015 - 31/1/2015
“Dấu chân ý thức” là talkshow đầu tiên của dự án “Đi ý thức” đã diễn ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2015 tại Heritage Space