Past event


THE PROCESSES - A Talk by artist PABLO MERCADO | NHỮNG QUÁ TRÌNH - Buổi nói chuyện của nghệ sỹ PABLO MERCADO

Time: 31/8/2016 - 31/8/2016
A Talk named “THE PROCESSES” giving by artist PABLO MERCADO from Spain | Buổi nói chuyện với tiêu đề “NHỮNG QUÁ TRÌNH” của nghệ sỹ PABLO MERCADO đến từ Seville, Tây Ban Nha

Film screening by Queer Vietnamese Film Festival | Ngày chiếu phim của Queer Vietnamese Film Festival

Time: 28/8/2016 - 28/8/2016
QVFF, in collaboration with Heritage Space, present a full day of film screenings dedicated to celebrating the artistic and cultural contributions of the LGBTQ Vietnamese community | QVFF sẽ có một buổi tối trình chiếu các bộ phim ngắn dành riêng để tôn vinh những đóng góp về văn hoá nghệ thuật của cộng đồng LGBTQ Việt Nam tại Thư viện của Heritage Space

Screening and Discussion about documentary 'LES VISIONNAIRES' | Chiếu phim và Thảo luận về bộ phim 'LES VISIONNAIRES'

Time: 15/8/2016 - 15/8/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architects in decades of 1950 - 1970, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư tài danh trong ba thập kỷ 1950 - 1970 dành cho học tập và nghiên cứu

MULTIMEDIA Installation event | VÔ CỰC - THE INFINITY

Time: 13/8/2016 - 19/8/2016
A Multimedia Installation showcase by artist Tung Monkey, curated by Nguyen Anh Tuan, and a night of Electronic Music & Sound Experimental performing by musician Vu Nhat Tan, Nguyen Do Minh Quan and guest artist Nguyen Huu Hai Duy | Triển lãm Sắp đặt Đa phương tiện của nghệ sỹ thị giác Tùng Monkey và Đêm Nhạc điện tử & Âm thanh Thể nghiệm do nghệ sỹ Vũ Nhật Tân, Nguyễn Đỗ Minh Quân và khách mời Nguyễn Hữu Hải Duy biểu diễn

Screening and Discussion about architect Antoni GAUDI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư Antoni GAUDI

Time: 6/8/2016 - 6/8/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Antonio Gaudi, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Antonio Gaudi dành cho học tập và nghiên cứu