MAP 2022


MAP 2022 | The Purpose of Parahistory in Late Socialist Vietnam - Mục đích của Ngoại sử tại Việt Nam thời Hậu kỳ Xã hội Chủ nghĩa

Bài nói chuyện này xem xét điều gì có thể được nhận định là ham muốn định vị cái cá nhân và cái phổ quát thông qua việc hợp nhất các bối cảnh đó. Vì sao cần đến các phương tiện trình bày mở rộng như vậy khi mà sự xoá bỏ lịch sử hay khoảng trống trong chép sử không vấp phải tranh cãi? Đó có phải là nỗ lực nhằm khuấy đảo dòng tự sự quốc gia và sự hàn gắn có tính mục đích của nó?. Bài giảng của GS.TS Pamela Nguyen Corey trong khuôn khổ dự án MAP 2022 | This talk considers what may be perceived as the desire to locate the personal and the universal through the merging of such contexts. Why the need for such expanded means of representation when historical erasure or historiographical gap are not at issue? Is it an attempt to unsettle the national narrative and its teleological rehabilitations? The talk's presented by Dr. Pamela Nguyen Corey, part of lecture series of MAP 2022
31/10/2022

MAP 2022 | Ra mắt dự án Tháng thực hành Nghệ thuật 2022 | Launching the Month of Arts Practice 2022

Tháng thực hành Nghệ thuật (MAP) là một dự án thường niên của Heritage Space được vận hành từ 2015, MAP 2022 - phiên bản MAP mùa thứ tám tiếp nối với chủ đề CHIẾN TRANH, mời sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế sang Hà Nội thực hành và trao đổi với các nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam | Month of Arts Practice, abbreviated as MAP, is an annual art project of Heritage Space. MAP was initiated and operated since 2015 and the 8th MAP continues with the WAR theme, inviting the participation of international acclaimed artists and curators come to Hanoi (Vietnam) to practice and exchange with talented young Vietnamese artists.
31/10/2022