MAP 2022


MAP 2022 | Artist's Talk 01 | Trò Chuyện Với Nghệ Sĩ Buổi 01 | Oscar Lebeck, Mifa, curator Gahee Park

Trò chuyện với nghệ sĩ thuộc Tháng thực hành nghệ thuật MAP 2022 với trình bày của hai nghệ sĩ: Oscar Lebeck (Đức) và Mifa (Việt Nam), dưới sự điều phối của giám tuyển Gahee Park (Hàn Quốc) |
06/12/2022

MAP 2022 | Bài nói chuyện của giám tuyển Gahee Park | A Talk of curator Gahee Park

Mang đến các nghệ sỹ từ các bối cảnh và vùng miền khác nhau, chương trình năm nay của MAP đặt câu hỏi với các ý niệm về CHIẾN TRANH. Để phản hồi lời mời đó, bài nói chuyện này xem bản thân nó như là một vũ đài phê bình cũng như nơi phản chiếu của chính nó để mang các tiếp cận và nỗ lực khác nhau đến với cuộc chiến do các thực hành của nghệ sỹ và việc xây dựng triển lãm tạo ra. | Bringing artists from the different contexts and localities, this year’s program of MAP is questioning the ideas on WAR. As a response to the invitation, this talk considers itself as a critical arena as well as reflective place of its own to bring the different approaches and attempts towards the war made with practices of the artists and exhibition-making.
06/12/2022

MAP 2022 | The Purpose of Parahistory in Late Socialist Vietnam - Mục đích của Ngoại sử tại Việt Nam thời Hậu kỳ Xã hội Chủ nghĩa

Bài nói chuyện này xem xét điều gì có thể được nhận định là ham muốn định vị cái cá nhân và cái phổ quát thông qua việc hợp nhất các bối cảnh đó. Vì sao cần đến các phương tiện trình bày mở rộng như vậy khi mà sự xoá bỏ lịch sử hay khoảng trống trong chép sử không vấp phải tranh cãi? Đó có phải là nỗ lực nhằm khuấy đảo dòng tự sự quốc gia và sự hàn gắn có tính mục đích của nó?. Bài giảng của GS.TS Pamela Nguyen Corey trong khuôn khổ dự án MAP 2022 | This talk considers what may be perceived as the desire to locate the personal and the universal through the merging of such contexts. Why the need for such expanded means of representation when historical erasure or historiographical gap are not at issue? Is it an attempt to unsettle the national narrative and its teleological rehabilitations? The talk's presented by Dr. Pamela Nguyen Corey, part of lecture series of MAP 2022
06/12/2022

MAP 2022 | Ra mắt dự án Tháng thực hành Nghệ thuật 2022 | Launching the Month of Arts Practice 2022

Tháng thực hành Nghệ thuật (MAP) là một dự án thường niên của Heritage Space được vận hành từ 2015, MAP 2022 - phiên bản MAP mùa thứ tám tiếp nối với chủ đề CHIẾN TRANH, mời sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế sang Hà Nội thực hành và trao đổi với các nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam | Month of Arts Practice, abbreviated as MAP, is an annual art project of Heritage Space. MAP was initiated and operated since 2015 and the 8th MAP continues with the WAR theme, inviting the participation of international acclaimed artists and curators come to Hanoi (Vietnam) to practice and exchange with talented young Vietnamese artists.
31/10/2022