MAP 2019


EXPERT'S TALK 3 | Meaning of curating experimental/conceptual art exhibitions in urban enviroments | Pil Joo Jung

Thuyết trình và thảo luận với tên gọi "Giám tuyển triển lãm Thực nghiệm/ Ý niệm trong môi trường Đô thị", trình bày bởi giám tuyển Pil Joo Jung đến từ Seoul, Hàn Quốc, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Meaning of curating experimental/conceptual art exhibitions in urban enviroments", leading by curator Pil Joo Jung from Seoul, Korea. This program is a part of Expert's Section - MAP 2019

MAP 2019 | TALK 1 | Những ĐỔ VỠ của TƯỞNG TƯỢNG - COLLAPSES of IMAGINATION

Buổi tọa đàm đầu tiên của dự án MAP 2019, có chủ đề 'NHỮNG ĐỔ VỠ CỦA TƯỞNG TƯỢNG' với các thuyết trình của nghệ sỹ Lê Đình Chung và Huệ Nguyễn (Việt Nam), Aya Momose (Nhật Bản) và Till Ansgar Baumhauer (Đức), điều phối bởi giám tuyển Pil Joo Jung (Hàn Quốc) | MAP-Talk 1 "COLLAPSES OF IMAGINATION" with presentations of two Vietnamese artists Le Dinh Chung (Hochiminh city), Hue Nguyen from (Hanoi), artists Aya Momose (Japan) and

Public Talk 1 | International Festivals in the name of City | Liheng Lee

Buổi Thuyết trình dành cho công chúng với tên gọi "Lễ hội quốc tế trong tên Thành phố", trình bày bởi Li-heng Lee - giám tuyển các Festival và Triển lãm nghệ thuật quốc tế đến từ Đài Loan | The Public talk named "International Festivals in the name of City", leading by Liheng Lee, Curator of Festival & Exhibition from Taiwan

EXPERT'S TALK 3 | Curating Festival and Exhibition for Memories | Li-heng Lee

Buổi Thuyết trình và thảo luận với tên gọi "Giám tuyển Lễ hội và Triển lãm cho dành Ký ức", trình bày bởi Li-heng Lee - giám tuyển các Festival và Triển lãm nghệ thuật quốc tế đến từ Đài Loan, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Curating Festival and Exhibition for Memories", leading by Liheng Lee - Curator of Festival & Exhibition from Taiwan. This program is a part of Expert's Section - M

EXPERT'S TALK 2 | Beyond Destruction - On war loss, resilience, and the changing meaning of images | Till Ansgar Baumhauer

Buổi Thuyết trình và Thảo luận với tên gọi "Bên kia sự huỷ diệt - Về mất mát trong chiến tranh, sự phục hồi và những chuyển đổi ý nghĩa của hình ảnh" bởi nghệ sỹ-nhà nghiên cứu Till Ansgar Baumhauer, Ph.D) đến từ Dresden (Đức), nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Beyond Destruction - On war loss, resilience, and the changing meaning of images", leading by artist-researcher Till Ansgar Baumha