Past event


Screening and Discussion about documentary 'LES VISIONNAIRES' | Chiếu phim và Thảo luận về bộ phim 'LES VISIONNAIRES'

Time: 15/8/2016 - 15/8/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architects in decades of 1950 - 1970, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư tài danh trong ba thập kỷ 1950 - 1970 dành cho học tập và nghiên cứu

MULTIMEDIA Installation event | VÔ CỰC - THE INFINITY

Time: 13/8/2016 - 19/8/2016
A Multimedia Installation showcase by artist Tung Monkey, curated by Nguyen Anh Tuan, and a night of Electronic Music & Sound Experimental performing by musician Vu Nhat Tan, Nguyen Do Minh Quan and guest artist Nguyen Huu Hai Duy | Triển lãm Sắp đặt Đa phương tiện của nghệ sỹ thị giác Tùng Monkey và Đêm Nhạc điện tử & Âm thanh Thể nghiệm do nghệ sỹ Vũ Nhật Tân, Nguyễn Đỗ Minh Quân và khách mời Nguyễn Hữu Hải Duy biểu diễn

Screening and Discussion about architect Antoni GAUDI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư Antoni GAUDI

Time: 6/8/2016 - 6/8/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Antonio Gaudi, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Antonio Gaudi dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion: EAMES - Architect and Painter | Chiếu phim và Thảo luận: EAMES - Kiến trúc sư và Họa sỹ

Time: 16/7/2016 - 16/7/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of architect and painter Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của bộ đôi kiến trúc sư và họa sỹ Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, dành cho học tập và nghiên cứu

1001 Night - A guitar performance by Le Thu | 1001 Đêm - Buổi biểu diễn Guitar của Lê Thu

Time: 15/7/2016 - 15/7/2016
“1001 Nights – Le Thu Guitar Concert” is a special event marking the reunion of the guitar duo Le Thu and Le Duc Son, the two most beloved artists in Hanoi during 1998-2009 – the period of the fascinating and vibrant New Flamenco genre | “1001 - Đêm guitar Lê Thu” là sự kiện đặc biệt đánh dấu sự tái ngộ của cặp song tấu guitar Lê Thu và Lê Đức Sơn, hai nghệ sĩ được mến mộ nhất tại Hà Nội thời kỳ 1998 – 2009 với thể loại New Flamenco