MAP 2019


TRIỂN LÃM 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | 'BEYOND DESTRUCTION' EXHIBITION

Triển lãm kết thúc dự án 'Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2019' | The final exhibition of 'Month of Art Practice - MAP 2019'
26/05/2020

Thuyết trình của Jennifer Vanderpool | An Artist Talk by Jennifer Vanderpool

Buổi Thuyết trình và thảo luận với nghệ sỹ-giám tuyển-nhà nghiên cứu Jennifer Vanderpool đến từ Đại học UC Santa Barbara (Los Angeles, Mỹ), nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | The Lecture and Discussion with artist-curator-researcher Jennifer Vanderpool from UC Santa Barbara (Los Angeles, United States), as a part of Expert's Section - MAP 2019,
06/04/2020

MAP 2019 | TALK 4 | các ĐỊNH DẠNG của CĂN TÍNH / MODULES of IDENTITY

Buổi tọa đàm thứ tư của dự án MAP 2019 với thuyết trình của các nghệ sỹ Aung Myat Htay (Myanmar), Hà Đào (Việt Nam), Nguyễn L.Chi (Việt Nam), điều phối bởi giám tuyển Đỗ Tường Linh của Six Space (Việt Nam) | The MAP-Talk 4 "MODULES of IDENTITY" with presentations by artist Aung Myat Htay (Myanmar), Ha Dao (Vietnam) and Nguyen L.Chi (Vietnam), led by curator Do Tuong Linh from Six Space (Hanoi, Vietnam)
06/04/2020

MAP 2019 | TALK 3 | NGÃ CHUYỂN và VÒNG LẶP / SHIFT . TURN . LOOP

Buổi tọa đàm thứ ba của dự án MAP 2019, có chủ đề 'NGÃ CHUYỂN và VÒNG LẶP' với các thuyết trình của nghệ sỹ Nguyễn Hữu Hải Duy và Lê Quỳnh Trang (Việt Nam) Yeo InYoung (Hàn Quốc) và Fuyuka Shindo (Nhật Bản), điều phối bởi Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nghệ thuật của Heritage Space | The MAP-Talk 3 "SHIFTs . TURNs . LOOPs" with presentations by artist Nguyễn Hữu Hải Duy and Lê Quỳnh Trang (Vietnam), with two foreign artists Yeo InYoung (Korea) and Fuyuka Shindo (Japan), led by Nguyen Anh Tuan, artistic director of Heritage Space
04/04/2020

PUBLIC TALK 2 | CURATING AS A SOCIAL PRACTICE | JENNIFER VANDERPOOL

Buổi Thuyết trình với tên gọi "Giám tuyển như một cách thực hành xã hội học", trình bày bởi Jennifer Vanderpool - nghệ sỹ, giám tuyển và nhà nghiên cứu đến từ Đại học UC Santa Barbara (Los Angeles, Mỹ) | The Public Talk named "Curating as a Social Practice", leading by Jennifer Vanderpool - the artist, curator and researcher from UC Santa Barbara (Los Angeles, United States)
07/11/2019