Event


DANACHGEDANKEN - NHỮNG SUY TƯ SAU NÀY

Buổi trò chuyện-thảo luận về các hình dung của thế giới hậu covid-19 với tham gia của kiến trúc sư Nguyễn Yến Phi, nhà văn Nguyễn Quí Đức, nhà nghiên cứu xã hội học Nguyễn Phúc Anh, dẫn dắt và điều phối bởi giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn | A talk-discussion about the future of human after covid-19 by three intellectuals: architect Nguyen Yen Phi, author-writer Nguyen Qui Duc and social-researcher Nguyen Phuc Anh, moderated by curator Nguyen Anh Tuan

Triển lãm Những mảnh VÔ HÌNH . INVISIBLE fragment exhibition

'Những mảnh Vô hình - Invisible Fragments' một sắp đặt Âm thanh-Thị giác của Félix-Antoine Morin đến từ Montreal (Canada) | "INVISIBLE FRAGMENTS" - a visual-audio installation by artist Félix-Antoine Morin from Montreal (Canada)

TRIỂN LÃM 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | 'BEYOND DESTRUCTION' EXHIBITION

Triển lãm kết thúc dự án 'Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2019' | The final exhibition of 'Month of Art Practice - MAP 2019'

MAP 2019 | TALK 4 | các ĐỊNH DẠNG của CĂN TÍNH / MODULES of IDENTITY

Buổi tọa đàm thứ tư của dự án MAP 2019 với thuyết trình của các nghệ sỹ Aung Myat Htay (Myanmar), Hà Đào (Việt Nam), Nguyễn L.Chi (Việt Nam), điều phối bởi giám tuyển Đỗ Tường Linh của Six Space (Việt Nam) | The MAP-Talk 4 "MODULES of IDENTITY" with presentations by artist Aung Myat Htay (Myanmar), Ha Dao (Vietnam) and Nguyen L.Chi (Vietnam), led by curator Do Tuong Linh from Six Space (Hanoi, Vietnam)

Thuyết trình của Jennifer Vanderpool | An Artist Talk by Jennifer Vanderpool

Buổi Thuyết trình và thảo luận với nghệ sỹ-giám tuyển-nhà nghiên cứu Jennifer Vanderpool đến từ Đại học UC Santa Barbara (Los Angeles, Mỹ), nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | The Lecture and Discussion with artist-curator-researcher Jennifer Vanderpool from UC Santa Barbara (Los Angeles, United States), as a part of Expert's Section - MAP 2019,